Κατασκευές

To γραφείο διαθέτει πολυετή πείρα στο χώρο των κατασκευών και ανακαινίσεων.

Με την άριστη τεχνογνωσία και η χρήση άριστων πρώτων υλών σας παρέχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μελέτες

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες

μελέτες και διαδικασίες

κτιρίων, γραφείων, καταστημάτων κάθε τύπου.

Ενεργειακά

Το γραφείο μας παρέχει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

 στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Τοπογραφικό Κτηματολογίου

Συντάσσουμε εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα τύπου ΕΓΣΑ'87.

Άδειες Δόμησης

 •  Μονοκατοικίες
 •  Πολυκατοικίες
 •  Γραφεία–καταστήματα
 •  Ξενοδοχειακές μονάδες
 •  Βιομηχανικούς- βιοτεχνικούς χώρους
 •  Πρατήρια καυσίμων
 •  Συνεργεία αυτοκινήτων
 •  Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 •  Αποθήκες
 •  Αλλαγή χρήσης χώρων
 •  Νομιμοποιήσεις
 •  Επισκευές
 •  Κατεδαφίσεις
 •  Προσθήκες
 •  Ενισχύσεις
 • Εργασίες μικρής κλίμακας

Τακτοποίηση Αυθαίρετων

Διεκπεραίωση Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων εντός & εκτός σχεδίου
Αναλαμβάνουμε:

 •  Την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4178/13 για μεταβιβάσεις ακινήτων
 •  Αποτυπώσεις Ακινήτων
 •  Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
 •  Σύνταξη Εντύπου Ειδικού Προστίμου
 •  Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
 •  Υποβολή Φακέλου (Ηλεκτρονικά)
 •  Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
 •  Έκδοση Πιστοποιητικού Νομιμότητας

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικές Εργασίες

 •  Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα
 •  Οριοθέτηση κτημάτων:
  – Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας
  – Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87
  – Από χάρτες Γ.Υ.Σ.
 •  Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής
 •  Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας
 •  Καθορισμός λατομικών χώρων
 •  Χαράξεις οικοδομικών γραμμών
 •  Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών
 •  Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Οικοδομικές Άδειες

 • Οι άδειες δόμησης ή οικοδομικές άδειες όπως λέγονται είναι μία διαδικασία που χρειάζονται πολλές μελέτες από διάφορες ειδικότητες μηχανικών , αλλά αρκετές εγκρίσεις δημοσίων φορέων και υπηρεσιών . Ανάλογα με το έργο που θέλει κανείς να κατασκευάσει , αλλά και σε συνάρτηση με την περιοχή και της χρήσεις αυτής που προκύπτουν από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) , απαιτούνται και ανάλογες εγκρίσεις και περιορισμοί δόμησης .Το γραφείο μας που έχει την έδρα του στο νησί της Χίου αναλαμβάνει τα εξής σημαντικά βήματα.
  • Τοπογραφικό οικοπέδου ή αγροτεμαχίου
  • Έλεγχος όρων δόμησης
  • Έλεγχος χρήσεων γής
  • Προσχέδια προτάσεις κατασκευής
  • Λήψη απαραίτητων εγκρίσεων (αρχαιολογίας, δασαρχείου, υψομέτρων κτλ)
  • Κοστολόγηση – προϋπολογισμός κατασκευής
  • Τελικά σχέδια
  • Αμοιβές – παράβολα
  • Κατάθεση φακέλου στην πολεοδομία και έκδοση της άδεια δόμησης

Κατασκευή - Ανακαίνιση

Ο τομέας της κατασκευής/ανακαίνισης αποτελεί ξεχωριστή και ισότιμη συνιστώσα, καθώς με το τρίπτυχο μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, από την πρώιμη φάση του σχεδιασμού έως και την τελική παράδοση του έργου.

Η τεχνική εξειδίκευση και προσήλωση των μηχανικών στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, η ενδελεχής ενασχόληση και η κάθετη οργάνωση του γραφείου μας, διασφαλίζουν την επιτυχή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών θεμάτων και μελετών.

headshot

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Οι πωλήσεις και οι εκμισθώσεις ακινήτων εκσυγχρονίζονται καθώς  είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για όλα τα κτίσματα (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια κ.λπ.), προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να τα πουλήσουν ή να τα νοικιάσουν.

Ποιοί είμαστε

Στρογγυλός Ευάγγελος

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

Απόφοιτος του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ)

Στρογγυλός Σωτήριος

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Απόφοιτος του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π)