Υποβολή Δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

🔶Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Κτηματογράφησης Χίου θα είναι σε πλήρη λειτουργία από 14 Ιανουαρίου 2019 έως 15 Απριλίου 2019 ⏳
📑Το γραφείο μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για:
☑γενικές πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο
☑συμβουλές για κάθε περίπτωση
☑τεχνικές οδηγίες
☑ανάληψη & ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε στάδιο

Δημοσιεύτηκε στο