Υπαγωγή Αυθαιρέτων

Τελευταία ημέρα σήμερα, Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, για τη 2η φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση κατά 10% του ειδικού προστίμου, στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017. ❗️Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν θα δώσει άλλη παράταση.

➡️Πλην, όμως, καταργείται η προσαύξηση στα πρόστιμα έως τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής (9 Νοεμβρίου 2019) που προβλέπει ο νόμος. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

🆕Με το ΦΕΚ 70/7-5-2019 γίνεται σημαντική αλλαγή και στο άρθρο 116 (Διατάξεις παραδοσιακών οικισμών):
☑️ως προς την έκταση εφαρμογής του, που πλέον επεκτείνεται και σε “προστατευόμενες περιοχές”.
☑️ως προς τη διαδικασία , που πλέον η έγκριση ΥΠΠΟ έπεται της υπαγωγής.

Δημοσιεύτηκε στο