διαθέτουμε ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τομέα της υδραβλικης

Υδραυλικά έργα

Τα υδραυλικά έργα είναι ένα βασικό κομμάτι της δραστηριότητας του γραφείου μας, αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά τη μελέτη και τη διαχείριση τους.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς πραγματοποιείται η λεπτομερή μελέτη της περιοχής που θα εξυπηρετήσει το έργο.

Οι γνώσεις μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υδραυλικής σχεδόν οπουδήποτε και αν συμβαίνουν. Έχουμε υλοποιήσει πολλά έργα κατά τα τελευταία χρόνια.

Τα υδραυλικά έργα με τα οποία ασχολούμαστε ενδεικτικά είναι:

  • Έργα άρδευσης
  • Έργα ύδρευσης
  • Αποχετεύσεις ομβρίων - ακαθάρτων υδάτων
  • Αντιπλημμυρική προστασία

 

stream

Χρειάζεστε παραπάνω πληροφορίες?

Επισκεφτείτε  την σελίδα επικοινωνίας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!