Αυθαίρετα Και Βεβαιώσεις

Ο νόμος 4178/2013 δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες να πραγματοποιησουν νομιμοποίηση – τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Ο νόμος 4178/2013 δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων για τη νομιμοποίηση – τακτοποίηση αυθαιρέτων τμημάτων του ακινήτου τους αλλά και για την εξ’ ολοκλήρου νομιμοποίηση – τακτοποίηση αυθαίρετου (άνευ αδείας) ακινήτου τους. Με το νόμο αυτό που αφορά στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, η κυβέρνηση προσπαθεί να χαράξει μία κόκκινη γραμμή στην αυθαίρετη δόμηση, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση στο μέλλον.

232

Ποιος ο λόγος να προβεί κάποιος σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών;

Ο λόγος είναι ότι  θα είναι άκυρη η μεταβίβαση σε ακίνητα όπου υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού που θα δηλώνουν πως δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή πως το ακίνητο έχει υπαχθεί στον νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Ποια θα είναι η διαδικασία η οποία θα διενεργηθεί προκειμένου να γίνει η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων;

Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί προκειμένου να γίνει νομιμοποίηση των αυθαιρέτων περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω :

  •   Ανάθεση σε μηχανικό τον έλεγχο της κατασκευής.
  •   Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
  •   Καταβολή τέλους από τον πολίτη.
  •   Συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων.
  •   Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων από τον μηχανικό στο σύστημα, με παράλληλη έκδοση της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ.

Χρειάζεστε παραπάνω πληροφορίες?

Επισκεφτείτε  την σελίδα επικοινωνίας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!