Μελέτες

Τοπογραφικές Εργασίες

Η αποτύπωση τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών – Αδειών Δόμησης.

 

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά

Το γραφείο μας εκπονεί ενεργειακές μελέτες,  αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και την έκδοση του απαιτούμενου από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Τακτοποίηση - Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Ο νόμος 4178/2013 δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για τη νομιμοποίηση τακτοποίηση τους.

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Μικρής Κλίμακας(ΕΕΔΜΚ)

Η άδεια μικρής κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας, που αφορά όμως μικρού εύρους οικοδομικές εργασίες.

 

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4178/13

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού του Ν. 4178/13 που απαιτείται για κάθε μεταβίβαση ακινήτου.

 

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοερμηνείες

Η φωτοερμηνεία είναι ένας τρόπος μελέτης των ορίων ακινήτων, καθώς και τη διαπίστωση ενδεχόμενων μεταβολών αυτών σε συγκεκριμένο χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Κτηματολόγιο

Όλοι είναι υπόχρεοι δήλωσης στο Κτηματολόγιο.Το Εθνικό Κτηματολόγιο  ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ΄αυτά.

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεστε παραπάνω πληροφορίες?

Επισκεφτείτε  την σελίδα επικοινωνίας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!