Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4178/13

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού του Ν. 4178/13.

Η βεβαίωση μηχανικού είναι αναγκαία για κάθε μεταβίβαση ακινήτου. Σε περίπτωση κατάρτισης συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται:

Επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη

Βεβαίωσης νομιμότητας μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα, υποκαθιστά την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί.

Το Τεχνικό Γραφείο μας με βάση την εμπειρία που διαθέτουμε σε πολεοδομικά και κτιριοδομικά θέματα, αναλαμβάνουμε την έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας γρήγορα και οικονομικά.

Χρειάζεστε παραπάνω πληροφορίες?

Επισκεφτείτε  την σελίδα επικοινωνίας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!